Zoutenbier Arbeidsbemiddeling
Werving & Selectie, Detacheren, Uitzenden, Advies..

Detacheren

Belangrijkste kenmerken


Kandidaat in dienst bij

Zoutenbier Arbeidsbemiddeling

Type dienstverband

Bepaalde tijd

Geschikt voor

Projectmatige en permanente uitbreiding

Honorering

Wekelijkse facturatie


Bij detacheren stellen wij een medewerker beschikbaar voor de duur van een project of een vooraf overeengekomen duur van minimaal drie maanden. Voor alle partijen geldt een opzegtermijn en er wordt wekelijks door ons gefactureerd. Ook is het mogelijk een medewerker te detacheren die na een vooraf overeengekomen termijn kosteloos bij u in dienst kan komen. Dit wordt ook wel verkapte werving en selectie genoemd.


Detacheren voor een afgesproken termijn
Flexibiliteit is voor ondernemers steeds belangrijker. Om goed in te springen op de pieken en dalen binnen uw bedrijf is het tijdelijk inhuren van een gedetacheerde medewerker een ideale manier om dit op te vangen. U bent verzekerd van één en dezelfde medewerker gedurende de afgesproken termijn. De medewerker is gemotiveerd en is veelal bewust op deze wijze aan het werk om snel veel ervaring in zijn of haar vakgebied op te doen. Mocht u een terugloop in werk zien aankomen dan bestaat er de mogelijkheid de medewerker op elk gewenst moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.


Detacheren op projectbasis
Het is ook mogelijk een medewerker in te huren voor de duur van een project. Hier zijn wat voorwaarden aan verbonden, maar wanneer het project hieraan voldoet is dit een zeer interessante optie. U zoekt voor een geheel project een medewerker, wij stellen in overleg met u vast wat de inhoud van het project is en wanneer dit project afgelopen is. Vervolgens stellen wij een medewerker beschikbaar voor dit project, of dit onverwachts vier jaar of acht maanden gaat duren, de overeenkomst blijft geldig. Uiteraard bestaat ook in deze situatie de mogelijkheid tussentijds op te zeggen met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.


Verkapte werving en selectie
Eigenlijk zoekt u een medewerker die u direct in dienst kunt nemen maar u heeft twijfels. Maakt u juist dan gebruik van onze mogelijkheid een medewerker te detacheren alvorens u hem of haar een arbeidsovereenkomst aanbiedt. De procedure voor deze dienst is in grote lijnen gelijk aan werving en selectie met als verschil dat wij deze medewerker een vooraf bepaalde termijn bij u detacheren. De medewerker is bij ons in dienst en u ontvangt wekelijks een factuur. Hierdoor betaalt u gespreid en u kunt wellicht de wervingskosten beter verantwoorden in uw administratie. Deze dienst wordt ook vaak gebruikt als verlengde proeftijd. Mocht een medewerker toch niet bevallen dan kunt u deze gedurende de gehele looptijd opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Kortom een zeer geschikte combinatie van risicospreiding, kostenspreiding en flexibiliteit.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn