Zoutenbier Arbeidsbemiddeling
Werving & Selectie, Detacheren, Uitzenden, Advies..

DLP en KVP met meerwaarde..

De DLP- en KVP’ers van Zoutenbier Arbeidsbemiddeling (ZAB) kunt u op flexibele basis inzetten, voor de duur van het project. Zij waarborgen bij elk project de vereiste kennis van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Daarvoor zijn zij opgeleid bij de beste opleidingsinstituten onder CROWKEUR (erkend door CROW).

Wij zetten uitsluitend vakmensen in. Daarmee onderscheiden wij ons als professionele partner. Niet de DLP en KVP die veel weet, is effectief. Maar de DLP en KVP die in staat is zijn kennis praktisch toe te passen. De DLP en KVP van ZAB zorgt ervoor dat u veilig en conform alle voorschriften kunt werken. Daar horen de nodige taken en formaliteiten bij, die hij, in samenwerking met de milieukundig begeleider, uitvoert.


De DLP en KVP

 • tekent voor het nodige papierwerk: inventariseert en verricht de vereiste meldingen, vergunningen en ontheffingen én houdt het locatiedossier bij;
 • controleert of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren;
 • houdt het logboek en de grond- en materiaalboekhouding bij;
 • assisteert de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen;
 • draagt mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet;
 • verzorgt toolboxmeetings en voert werkplekinspecties uit;
 • ziet toe op het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Naast deze specifieke DLP/KVP-taken maken onze DLP zich op andere manieren nuttig, indien zij daarvoor tijd hebben. Zo assisteren ze bij grondwerkzaamheden of voeren ze uiteenlopende hand- en spandiensten uit. Daarmee is een vakman van ZAB altijd een meerwaarde voor uw team!


De DLP en KVP van Zoutenbier Arbeidsbemiddeling

Het verschil
In de praktijk ervaart u duidelijk de meerwaarde van onze DLP/KVP, zij
• passen in uw team dankzij hun praktische kennis en jarenlange ervaring;
• denken actief en constructief mee, ook bij incidenten, en bevorderen een gestroomlijnd project;
• zijn waardevolle assistenten voor uw uitvoerders;
• zitten niet stil, maar maken zich altijd nuttig voor het project;
• communiceren als professionals: helder en klantgericht;
• zijn opgeleid door de beste erkende opleiders en hebben alle vereiste certificaten:

 • Werken in of met verontreinigde grond, CROW 400;
 • Bedrijfshulpverlening, BHV;
 • Veiligheid Checklist Aannemers, VCA - VOL;
 • BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP;
 • Veilig werken aan de weg.


Compleet uitgerust
Onze DLP/KVP gaat op pad met een compleet uitgeruste bedrijfsauto. Zo beschikken zij over
• Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor eigen gebruik én diverse reservesets voor uw medewerkers;
• Laarzenspoelbak;

• Laarzenborstel;

• Zeil voor scheiden gelaagde vervuiling;

• Grondvochtmeter;

• MultiRAE Pro PID;

• BHV-materialen;

• Indien gewenst kunnen wij ook de Deco-unit en of hekwerk voor u verzorgen.

Bent u als aannemer betrokken bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond? De Deskundig Leidinggevende Projecten  van ZAB helpt u een veilige werkomgeving te creëren. We doen méér dan toezien op het naleven van de wet- en regelgeving. Als professionals met ervaring in het grondwerk nemen we u veel werk uit handen. Van het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase tot de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en instrumenten. Van het assisteren van de uitvoerder tot het bijspringen in het grondwerk. Zo dragen we bij aan een project dat niet alleen veilig, maar ook succesvol verloopt.

 

Meer informatie! Stuur en een mail naar info@zoutenbierarbeidsbemiddeling.nl. Als u voorkeur uit gaat naar direct contact, kunt u ook telefonisch contact opnemen met Wilko Zoutenbier op telefoonnummer 06-170 84 599.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn